Isännöintitähti

Ryytimaankuja 3

00320 Helsinki

Tel. 040 545 2001

Aukioloaika

Toimisto auki:

10.00 - 17.00

(pe 16.00 asti)

 

Muutostyö huoneistossa

Osakkaalla on oikeus tehdä hallitsemissaan tiloissa sellaisia muutoksia, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapureille tai rakennukselle.

Jotta valvonta toimisi, laki velvoittaa osakkaan anomaan lupaa muutos- ja korjaustöille yhtiöltä (käytännössä isännöitsijältä).

Osakas on velvollinen ilmoittamaan ennakolta taloyhtiölle töistä, jotka kohdistuvat eristyksiin, kantaviin rakenteisiin, vesijohtoihin tai ilmanvaihtokanaviin. Ilmoitus on tehtävä niin, että yhtiö voi perehtyä suunnitelmiin ja pyytää mahdollisia lisäselvityksiä. Mahdollisen toimenpide- tai rakennusluvan hakemiseen yhtiö luovuttaa asianosaiselle hyväksyttävään hankkeeseen valtakirjan. Muutostöihin ei saa ryhtyä ennen kuin siihen on saatu kirjallinen lupa yhtiön edustajalta.

Kaikki muutostyön kustannukset ovat osakkaan vastuulla. Näin on laita myös vesieristyksen asennuskuluista kylpyhuoneremonteissa.

Harkintansa mukaan yhtiö tilaa muutostöille valvojan, jonka veloittamat kustannukset kuuluvat myös muutostyön tekijän vastuulle.

Asianmukaisesti ilmoitettu, valvottu ja tehty muutostyö siirtyy yhtiön vastattavaksi asunto-osakeyhtiölain vahingonkorvausluvun mukaisesti.

Muutostyöstä on osakkaan ilmoitettava ilmoitustaululla. Muutostyöstä syntynyttä jätettä ei saa toimittaa yhtiön jäteastioihin.

 

Ilmoitus huoneistossa tehtävästä muutostyöstä